Avís Legal

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal i dels seus continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront de SERGRU, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives vers els béns o interessos de SERGRU o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de SERGRU.

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitatiu, l'usuari, d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per SERGRU.

Tot el contingut que pugui ser descarregat del Portal de SERGRU és per a ús personal i, no pot ser utilitzat per a altres fins, qualsevol que siguin, ni cedit a tercers.